Vantage Sailing Limited

Sail Rings

0.60
Sail Ring - Nylon

Allen Sail Ring, 18mm ID, 32mm OD

0.60
Sail Ring - S/Steel

Stainless Steel Ring, 20mm ID, 26mm OD, 3mm D

3.50
RWO R4142 - S/S Ring 12mm x 4mmRWO Heavy Duty Stainless Steel Ring 12mm x 4mm
3.50
OUT OF STOCK
RWO R4150 - S/S Ring 17mm x 5mmRWO Heavy Duty Stainless Steel Ring 17mm x 5mm